Examples

Ontwerp verharding met gebonden fundering

De berekening van een gebonden fundering was nog nooit zo eenvoudig! De rekenmethode sluit aan bij de SAG/VNC en vult de leemte van ASCON (alleen geschikt voor ongebonden funderingen) in.
Met Bound Base ™ wordt de laagdikte van een gebonden fundering bepaald. De benodigde dikte onder een elementen, asfalt of betonverharding hangt af van specifieke ontwerpcriteria:

  1. weerstand tegen herhaalde belasting (vermoeiing op basis van spanning en/of rek onderin de fundering & verbrijzeling aan de bovenzijde).
  2. een toevallig optredende zware last die tot plotselinge breuk leidt (éénmalige rek tot breuk).
  3. Reflectiescheurvorming bij asfaltverhardingen.

Examples